Az Akkord Színpad elérhetősége:

akkordszinpad@citromail.hu

akkord.mlap.hu
 

A Radvánszky Béla Kultúház és Könyvtár, mint többcélú intézmény alkalmas és képes korunk stratégiai kihívásainak kezelésére, teljesítésére. A könyvtári és kulturális szolgáltatás a hagyományos intézményekkel (óvoda, iskola, szociális intézmények) összevetve térben és időben jelentősen kiterjed: a kisgyermekkortól egészen az aggastyán korig tart.

Fontos feladatunk, hogy gazdagabbá, színesebbé, hatékonyabbá tegyük az iskolán kívüli kultúraközvetítést.

Kötelességünknek tekintjük az információs, művelődési és szakirodalmi igények kielégítését.Biztosítjuk a település részére azokat az ellátási szolgáltatási normákat, amelyeket az érvényes könyvtári és művelődési szabályzatok, rendeletek és törvények előírnak.

A Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár a több generációt megmozgató rendezvények színtere, így lehetősége van a családok értékhierarchiájának átstrukturálására is a rendszeresen működő kulturális közösség és színtér biztosításával.

A könyvtáraka legbiztosabb, és legmaradandóbb emlékezetei az emberiségnek (Schopenhauer). A könyvtár az állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás nélkül közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári szolgáltatást.

Gyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük, feltárjuk, megőrizzük, gondozzuk és kívánság szerint a falupolgárok rendelkezésére bocsájtjuk.
Könyvtárunk beszerzi, megőrzi és hozzáférhetővé teszi azokat a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat, amelyek az egyetemes és nemzeti kultúra, tudományos kutatás és társadalmi fejlődés szempontjából jelentősek.

A Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár szervezésében az év minden hónapjában vannak rendezvények. Kiemelkednek a programokból a nyári és téli színházi esték, a Radvánszky-nap, a júniusban megrendezett falunap, az idősek estje, a szüreti felvonulás, a karácsonyi programok, de kiállítások is színesítik a település kulturális életet. A Borsodi Művészeti Fesztivál, a Sajóvölgyi Folklórfesztivál helyi rendezvényei is népszerűek a lakosság körében.         

Munkatársak:

Intézményvezető: H. Petkovics Katalin

Művelődésszervező: Hegedűs Gábor

Közművelődési előadó: Horbászné Székely Vera

Technikai alkalmazott: Magyar Hilda